Material som behövs:

Hypalon Tube material
 • P510 Hypalon lösningsmedel eller aceton
 • Polymarine 2-komponents Hypalon lim
 • Pensel (ned klippt till 20-25mm borst.)
 • Luddfri trasa
 • Hypalon material
 • Sandpapper / smärgelduk
 • Maskeringstejp
 • Knivskaft, träslev eller liknande

Inte säker på om tuberna är PVC eller Hypalon?

Om du ska reparera tuber eller sätta på lappar måste du veta vilket material den uppblåsbara delen är tillverkad av.
Det är mycket viktigt att använda rätt lim för antingen PVC- eller Hypalon-material. Det finns en online-handledning

VIKTIGT

 • Innan du påbörjar någon limning observera att din arbetsplats måste vara väl ventilerad, varm och torr. Om luften är fuktig går det inte att använda klistret.
 • Använd ej någon öppen flamma eftersom lösningsmedel är mycket brandfarliga.
 • Använd inte klister som har varit blandat i mer än 4 timmar.
 • Om skadorna på din tub är mer än 75mm i någon riktning rekommenderas en inre lapp. Förfarandet är samma som för en utanpåliggande lapp men försvåras eftersom du arbetar på insidan av tuben.

INRE LAPP

 1. Märk ut och klipp materialet till rätt storlek. Hypalon lappen bör vara tillräckligt stor för att täcka skadan plus 30mm på varje sida. Kontrollera att alla hörn är rundade.
 2. Slipa ytan på lappen och insidan av tuben. Utsidan måste slipas till en matt yta, baksidans ytan slipas tills ytan börjar bryta upp och ser ut som mocka. Torka av lappen och tuben som limmet kommer appliceras på med lösningsmedel. Låt lösningsmedlet avdunsta.
 3. Blanda hälften av limmet (2990 2-komponentsklister) enligt anvisningar på burken. Pensla på ytan tunt, ytan ska se våt ut. Låt limmet torka i minst 30 minuter.
 4. Pensla på ett andra skikt av lim på båda ytorna. Låt torka i 15 minuter. För in lagningslappen genom hålet och sätt på plats. Tryck fast lappen genom att pressa med dit knivhandtag, börja med enda sidan och ta sedan den andra. Arbete från mitten till kanten på lappen. Du måste se till att det inte finns någon luft instängd mellan ytorna. Observera att limmet är av kontakt typ, så snart den vidrör den andra ytan fastnar den. Var noga med att lappen har rätt position innan den kommer i kontakt med tuben.
 5. Låt torka i minst sex timmar.
 6. När limmet har torkat pumpar du upp kammaren och kontrollerar luftläckage. Lappen på insidan ska vara praktiskt taget lufttät.

YTTRE LAPP

 1. Förbered utsidan av tuben och din lapp. Använda maskeringstejp för att tejp på tuben runt lappen lämna en 3 mm glipa för att möjliggöra stretch i materialet.
 2. Slipa ytan på lappens baksida och utsidan av tuben. Utsidan ska slipas till en matt yta, baksidans yta slipas tills ytan börjar bryta upp och ser ut som mocka. Torka med lösningsmedlet. Blanda resten av limmet. Applicera första lagret av lim, låt stå i 30 minuter, applicera ett andra skikt av lim. Låt stå i 15 minuter.
 3. Lägg på lappen och gnugga från mitten och ut med ditt knivhandtag. Kontrollera att alla kanter har fastnat. Du måste se till att det inte finns någon luft instängd mellan ytorna. Ta bort tejpen och gnugga bort eventuellt överflödigt lim. Om det blir lim kvar kommer det bli brunt.
 4. Låt torka i minst sex timmar innan du pumpar upp tryck i tuben.